• Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 1

Top Gastro cz

TopGastro dodává potraviny a suroviny pro školní jídelny, hotely, restaurace, domovy důchodců, nemocnice,
ústavy sociální péče, závodní kuchyně a jiné. Patříme mezi významné dodavatele kvalitních potravin na poli
gastro a poskytuje kompletní dodavatelský servis s pokrytím celé ČR.

ŠKOLNÍ JÍDELNY, VEŘEJNÉ STRAVOVÁNÍ, ZÁVODNÍ KUCHYNĚ, CATERING ...

Top Gastro ctí kuchařský um a fantazii. Víme však, jak je kategorie veřejného stravování náročná, nejen ze strany strávníků na výběr, kvalitu a pestrost jídel, ale i ze strany provozovatelů směrem k ekonomice a efektivnosti
provozu. A také chápeme, v jakém časovém presu se s přípravou tolika jídel nacházíte. Chceme Vám našimi
produkty práci ulehčit. Top Gastro je gastro - dodavatel pro školní jídelny, závodní kuchyně, nemocnice, zajiš-ťujeme rovněž catering, nabízíme nápoje, přílohy v široké škále.

GASTRO Z ČESKA ...

Chceme být dobrým zázemím pro Váš kuchyňský provoz, závodní kuchyni, školní jídlenu, catering. Věříme, že
Vás přesvědčí rozsah nabídky, kvalita našich gastro produktů a špičkový obchodní servis.